ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ

www.pianoguide.gr

το πιάνο Ελληνικά

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΙΑΝΟ;

Γνωρίζατε ότι…
Έρευνες έδειξαν ότι οι σπουδαστές πιάνου μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα μαθηματικές κι επιστημονικές έννοιες. Στις ίδιες έρευνες εγινε το εξης :
μία ομάδα παιδιών προσχολικής ηλικίας παρακολούθησε μαθήματα πιάνου και τραγουδιού, και δεύτερη παρακολούθησε μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η ομάδα που παρακολούθησε μαθήματα πιάνου είχε κατά 34% καλύτερη επίδοση σε δοκιμασίες μέτρησης της χωρο-χρονικής δυνατότητας από αυτούς που παρακολούθησαν μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Χωρο-χρονικές είναι οι αναλογίες, τα μέρη και ο συλλογισμός στο χώρο και το χρόνο. Αυτή η έννοια θεωρείται σημαντικό προσόν στη διδασκαλία στοιχειωδών μαθηματικών κι επιστημών.

Γνωρίζατε ότι…
Μικρά παιδιά με ανεπτυγμένες δεξιότητες ρυθμού αποδίδουν καλύτερα στα πρώτα σχολικά χρόνια.
Τα συμπεράσματα μιας πρόσφατης μελέτης έδειξαν ότι υπήρξε μια σημαντική διαφορά στα επίπεδα ακαδημαϊκής επίδοσης σπουδαστών που ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τη ρυθμική ικανότητα. Σπουδαστές με υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο σημείωσαν υψηλές βαθμολογίες σε όλες τις ρυθμικές δοκιμασίες, ενώ πολλοί από εκείνους που σημείωσαν χαμηλή βαθμολογία στις ρυθμικές δοκιμασίες είχαν και χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση.

Γνωρίζατε ότι…
Η μουσική εκπαίδευση βοηθά τους αδύναμους μαθητές ?
Στο Rhode Island, ερευνητές μελέτησαν την Α' τάξη Δημοτικού οκτώ δημόσιων σχολείων.

Στις μισές από τις τάξεις δημιουργηθήκαν «ομάδες τεχνών» οι οποίες παρακολούθησαν μαθήματα μουσικής και εικαστικών τεχνών.
Η «ομάδα τεχνών» είχε ξεπεράσει τους συμμαθητές της στην ανάγνωση και τους είχε στα μαθηματικά κατά 22%. Στο δεύτερο έτος του προγράμματος, η «ομάδα τεχνών» διεύρυνε αυτή τη διαφορά ακόμη περισσότερο. Οι μαθητές αξιολογήθηκαν επίσης και για τη στάση και τη συμπεριφορά τους. Οι δάσκαλοι των τάξεων παρατήρησαν βελτίωση και σε αυτούς τους τομείς.

Γνωρίζατε ότι…
Μια δεκαετής έρευνα, σε περισσότερους από 25.000 σπουδαστές, έδειξε πως η παραγωγή μουσικής βελτιώνει τα αποτελέσματα εξετάσεων. Ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, οι σπουδαστές μουσικής παίρνουν υψηλότερους βαθμούς στις τυποποιημένες εξετάσεις από εκείνους που δεν έχουν καμιά σχέση με τη μουσική.
Οι μαθητές γυμνασίου που παρακολουθούσαν μαθήματα μουσικής σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες στις γενικές εξετάσεις στα προφορικά και τα μαθηματικά από τους συνομήλικούς τους. Το 2010, υποψήφιοι των γενικών εξετάσεων που διέθεταν μουσική εμπειρία πήραν 57 βαθμούς περισσότερους σε προφορικές εξετάσεις και 41 βαθμούς περισσότερους στο μαθηματικό μέρος από τους μαθητές χωρίς μουσική εμπειρία.

Γνωρίζατε ότι…
Οι σπουδαστές μουσικής είναι συναισθηματικά υγιέστεροι ?
Μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας εξέτασε 362 φοιτητές που ήταν στο πρώτο εξάμηνο του κολλεγίου τους. Τους δόθηκαν τρεις δοκιμασίες που μετρούσαν το άγχος απόδοσης, τις συναισθηματικές ανησυχίες και τα σχετικά με το αλκοόλ προβλήματα. Εκτός του ότι είχαν λιγότερα προβλήματα με το αλκοόλ, οι ερευνητές επίσης διαπίστωσαν πως οι σπουδαστές μουσικής έδειχναν να έχουν πιο σίγουρες βάσεις στην αντιμετώπιση δοκιμασιών.